Kv Dekanen, Pildamsskolan Ombyggnad av Plan 1 samt gymnastiksal
Tekniska Museet, Ombyggnad av Entre samt Nyinstallation av nödbelysning